Rejse samtykkeerklæring

rejsesamtykkeerklæring

Rejsesamtykkeerklæring – Når du skal ud og rejse med mindreårige uden den ene eller begge forældre, få styr på de vigtige ting i god tid inden rejsen.

Skoleåret er snart omme og måske overvejer du at rejse med dit barn. Derfor er det vigtigt at have papirerne i orden. Når en mindreårig skal rejse til udlandet uden sine forældre eller kun med den ene forælder, kræver nogle lande en rejsesamtykkeerklæring for at barnet kan rejse ind eller ud af landet. Det gælder også ved fx skolerejser eller spejderrejser.

Udenrigsministeriet har udarbejdet en nyttig ”værd at vide” liste, der bland andet gør opmærksom på følgende:

  • Ifølge dansk lovgivning er mindreårige personer under 18 år, i nogen lande er aldersgrænsen 21 år.
  • Der er ikke ens regler i de forskellige lande. Det er de lokale myndigheder i det pågældende land, der fastlægger reglerne for mindreårige, der rejser uden forældre eller med kun den ene forælder. Det er de lokale myndigheder der afgør, om den rejsende overholder dem.
  • Det er altid dit eget ansvar som rejsende, at overholde landets ind- og udrejseregler, samt krav om samtykkeerklæring. Det anbefales, at kontakte det pågældende lands ambassade i Danmark i god tid.

Linket til hele listen og andre nyttige informationer vedrørende rejser med mindreårige børn, kan du finde på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvad er en rejsesamtykkeerklæring?

En rejsesamtykkeerklæring er en skriftlig samtykkeerklæring, som forældrene indgår for, at barnet må foretage en planlagt rejse. Det er vigtigt og i nogle tilfælde nødvendigt, hvis barnets forældre eller blot den ene forælder, ikke ledsager barnet på rejsen.

Med andre ord, det er en skriftlig aftale, der er legaliseret af eksempelvis Notar og Udenrigsministeriets legaliseringskontor. De sætter stempel på dokumentets gyldighed.

Krav til rejsesamtykkeerklæringens indhold og gyldighed er forskellige fra land til land. De skal derfor undersøges i god tid inden rejsen, f.eks. ved at kontakte det pågældende lands ambassade i Danmark.

Hvorfor skal man lave en rejsesamtykkeerklæring?

Når et barn skal rejse til udlandet uden den ene eller begge sine forældre, er det vigtigt og i nogen tilfælde nødvendigt, at forældrene har givet skriftligt samtykke til at barnet må rejse udenlands uden forældrene.

Der er mange lande i dag der kræver en rejsesamtykkeerklæring, så rejseledsageren kan dokumentere at forældremyndighedsindehaverne er indforståede med og har givet accept til rejsen.

I forbindelse med krigen i Ukraine, var der mange der lavede en udrejsesamtykkeerklæring. De var i nogen tilfælde ikke lige så konkrete, som man er når man rejser på ferie. På en ferie ved man hvor man rejser hen, fra og til dato. Det gør sig ikke altid gældende når man flygter fra krig.

På disse udrejsesamtykkeerklæringer ses der eksempler på at den ene forælder, et familiemedlem eller en anden nær relation fik et udrejsesamtykke til barnet der var mere åbent/frit.

Det kan være en aftale om at de rejser til en bestemt verdensdel, et bestemt område eller land. Der, hvor man sætter gyldighedsperioden 1 eller 2 år ud i fremtiden, hvor der aftales et senest tidspunkt, når barnet skal vende hjem eller samtykkeerklæringen skal fornyes.

Så en rejsesamtykkeerklæring bruges til mere end bare en sommerferie eller en skoleudflugt.

Hvis der ikke er en rejsesamtykkeerklæring, kan myndighederne i indrejselandet forsinke rejsen, imens det undersøges at forældremyndighedsindehaverne er indforståede med og har givet accept til rejsen.

Dette kan naturligvis skabe stor frustration og utryghed hos barn, rejseledsager og evt. rejseselskabet. Hvis der ikke er styr på rejsesamtykkeerklæringen, kan yderste konsekvens være, at barnet nægtes indrejse.

For at skabe ro og tryghed for dit barn og rejseledsager, er det derfor vigtigt med skriftlig dokumentation på, at forældremyndighedsindehaverne har givet accept til rejsen. Derfor er det vigtigt og i nogen tilfælde nødvendigt med en rejsesamtykkeerklæring.

Du bør desuden overveje, om du vil give den eller de ledsagende voksne fuldmagt til at varetage barnets tarv under rejsen. Det kan være fx ved sygdom eller ulykke på rejsen.

Hvornår skal man bruge en samtykkeerklæring?

Når en mindreårig skal rejse til udlandet uden sine forældre eller kun med den ene forælder, kræver nogle lande en samtykkeerklæring for at kunne rejse ind eller ud af landet.

Reglerne er forskellige fra land til land, og der findes desværre ikke én oversigt over de enkelte landes ind- og udrejse regler. Derfor anbefales det at kontakte det pågældende lands ambassade i Danmark.

Nogle lande kræver desuden, at rejsesamtykkeerklæringen og de tilhørende bilag (kopi af pas, billet mv.) påtegnes af en notar og/eller legaliseres af Udenrigsministeriet.

Det kan være en fordel at medbringe barnets fødselsattest og kopi af forældrenes pas, hvis barnet rejser uden forældre eller kun med den ene forælder.

Har du brug for hjælp til din rejsesamtykkeerklæring?

Har du styr på hvad din rejsesamtykkeerklæring skal indeholde og hvad der skal til for at den bliver gyldig? Reglerne er forskellige fra land til land, så det er vigtigt at undersøge reglerne for det pågældende land.

Svitlanas Kulturfortolkere har daglig kontakt med diverse myndigheder og kan hjælpe dig i kontakten med de forskellige myndigheder. Desuden kan vores certificerede tolke garantere dig en professionel oversættelse af dine dokumenter til og fra sprogene dansk, engelsk, ukrainsk, russisk og polsk.

Når du klikker på knappen her, kommer du til vores bestillingsside, hvor det er muligt at sende en uforpligtende forespørgsel.

Få hjælp til en fuldmagt