Fuldmagt

Hvad er en fulmagt?

Hvad er en fuldmagt og hvad bruger man den til? Det er nogle af de spørgsmål der besvares i dette blokindlæg.

Det er en forfærdelig situation vi står i med krigen i Ukraine, vi ønsker alle at den slutter inden for en overskuelig fremtid og allerhelst i dag.

For rigtig mange mennesker er det ikke muligt at rejse hjem, derfor er der mange af vores ukrainske kunder der står i den situation, at de har behov for at lave en fuldmagt til en person, der skal ordne forskellige juridiske aktiviteter for dig hjemme i Ukraine. Det kan for eksempel være bilsalg, bolig salg eller i det hele taget, at man giver lov til sit familiemedlem eller en ven i Ukraine, til at udføre forskellige aktiviteter på ens vegne i Ukraine. Det skal dog siges, at det ikke er alle tilfælde hvor det er nødvendigt med en skriftlig fuldmagt. Derfor anbefaler vi altid at snakke med den pågældende myndighed i Ukraine og få afklaret i hvilket omfang det er nødvendigt at give fuldmagt og hvad den evt. skal indeholde.

Hvad er en fuldmagt?

En fuldmagt er en skriftlig aftale, der giver en eller flere personer ret til at handle på dine vegne. I visse situationer kan det være praktisk eller direkte nødvendigt at udstede en fuldmagt. Den person, der udsteder fuldmagten, kaldes for fuldmagtsgiveren, og modtageren af fuldmagten kaldes for fuldmægtigen.

Hvorfor skal man lave en fuldmagt?

Hvis du er ude af stand til at varetage egne interesser, kan det være vigtigt og i nogen tilfælde nødvendigt at lave en fuldmagt. Det er ikke alting du kan få et familiemedlem eller en anden nær relation til at hjælpe dig, uden der er en skriftlig aftale herom. I denne aftale skal der blandt andet stå hvad der skal udføres på dine vegne og at du er indforstået med og acceptere at vedkommende udfører disse handlinger på dine vegne.

Hvornår skal man bruge en fuldmagt?

En fuldmagt bruges, hvis du er ude af stand til at varetage egne interesser. Det kan være længerevarende eller blot i enkelte tilfælde, eksempelvis hvis der er noget der skal ordnes i Ukraine, imens du opholder dig i Danmark.

Når fuldmagten anvendes i Ukraine, er modtageren som udgangspunkt ikke forpligtet til at godtage den. Det er derfor nødvendigt at få en fuldmagt med en udformning, der er i overensstemmelse med de krav den enkelte myndighed kræver.

Retten til at handle på vegne af fuldmagtsgiveren kan enten være generel (kaldet generalfuldmagt) eller begrænset til at omfatte bestemte handlinger eller forhold (kaldet specialfuldmagt).

Hvis du skal bruge fuldmagten i Ukraine, kan vi være behjælpelig med at oversætte fuldmagten efter den er legaliseret efter danske standarter.

Generalfuldmagt

En generalfuldmagt giver fuldmægtigen ret til at foretage enhver handling på dine vegne. Dette kan eksempelvis være retten til at disponere over dine penge, sælge eller pantsætte fast ejendom eller handle i forhold til offentlige myndigheder. Det er dog muligt at lave en generalfuldmagt, hvor enkelte handlinger er undtaget, eksempelvis at sælge eller pantsætte fast ejendom.

Fordelen ved en generalfuldmagt kan være, hvis du er ude af stand til at varetage egne interesser, når du f.eks. opholder dig i Danmark. Da generalfuldmagten giver meget frie rammer for fuldmægtigens ret til at handle på dine vegne, er det meget vigtigt, at du har fuld tillid til fuldmægtigen, og at vedkommende vil handle i overensstemmelse med dine interesser.

Specialfuldmagt

En specialfuldmagt giver derimod kun fuldmægtigen ret til at foretage visse afgrænsede handlinger på dine vegne. Det kan eksempelvis være i kontakten med en offentlig myndighed, at sælge fast ejendom eller bil, hæve penge i banken eller andet som er relevant for dig. Du kan hermed afgrænse, hvilke handlinger fuldmægtigen må foretage på dine vegne.

Hvis der udelukkende er brug for hjælp til ét eller få bestemte forhold, anbefales det at vælge en specialfuldmagt, denne giver kun ret til de aftalte emner, hvorimod en generalfuldmagt giver mere eller mindre ubegrænsede muligheder for fuldmægtigen.

Har du styr på din fuldmagt?

I Danmark er det muligt at lave en fuldmagt til en person i Ukraine. I den forbindelse har vi allerede fået flere henvendelser fra kunder. For at gøre det lettere for dig, har vi udarbejdet en pakkeløsning, der inkluderer alt fra konsultation til oversættelse og bekræftelse af de nødvendige dokumenter af en autoriseret tolk.

Du kan bestille vejledning, trin for trin, vedrørende ovenstående her.

Har du nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til vores certificeret ukrainske tolke hos Svitlanas Kulturfortolkere, vi er klare til at svare på dine spørgsmål og udfører professionel oversættelse af dine dokumenter.

Du kan finde vores kontakt oplysninger her.

Få hjælp til en fuldmagt

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *