Vilkår, Handels- & Brugerbetingelser

1. Formål & Ydelser

Svitlana Kulturfortolker har som formål at formidle oversættelsesydelser til private, virksomheder og offentlige instanser. Følgende betingelser gælder for alle serviceydelser og produkter, som er bestilt hos Svitlana Kulturfortolker. Nedenstående betingelser gælder i alle tilfælde, så længe intet andet er aftalt. Svitlana Kulturfortolker tilbyde flere tjenester, blandt andet, men ikke begrænset til, tekst oversættelse, tolkning med fysisk fremmøde, via telefon, via videoopkald samt kulturfortolkning. Tekst der ønskes oversat leveres af kunden, hvorefter Svitlana Kulturfortolker oversætter denne tekst. Tolkning, i alle former, ydes i overensstemmelse med kundens behov og forventninger.

2. Bestilling, fortrydelse og pris i forbindelse af oversættelse af tekst

Ved bestilling af oversættelse af tekst oplyser Svitlana Kulturfortolker først prisen, når kunden har fremsendt teksten.. Materiale fremsendes elektronisk, enten via formular på hjemmesiden eller via aftalt mail. Svitlana Kulturfortolker beregner pris, hvorefter kunden skal godkende eller afslå tilbuddet. Prisen for leveringsform samt leveringstid, fremgår af tilbuddet. Tilbuddet vil desuden indeholde oversigt over prisen, inklusiv moms, eventuelle tillæg samt diverse. Svitlana Kulturfortolker fremsender tilbuddet elektronisk via e-mail, tilbuddet gælder i 10 dage.

3. Bestilling, fortrydelse og pris i forbindelse af tolkning

Ved bestilling af tolkning, det være sig i alle former, blandt andet, men ikke begrænset til, fremmødetolkning, tolkning via telefon samt tolkning via videoopkald, bliver prisen beregnet forud for tolkningen. Svitlana Kulturfortolker beregner pris, hvorefter kunden skal godkende eller afslå tilbuddet. Prisen for leveringssted samt leveringstid, fremgår af tilbuddet. Tilbuddet vil desuden indeholde oversigt over prisen, inklusiv moms, eventuelle tillæg samt diverse, blandt andet, men ikke begrænset til, kørsel samt overnatning. Svitlana Kulturfortolker fremsender tilbuddet elektronisk via e-mail, tilbuddet gælder i 10 dage.

4. Fremsendelse af tekster

Dokumenter til oversættelse sendes, med mindre aftales ved aftalens indgåelse, via e-mail eller via hjemmesiden. Svitlana Kulturfortolker anbefaler at kunden scanner, eller fotograferer dokumentet, i så høj kvalitet som mulig. Såfremt kvaliteten forhindrer Svitlana Kulturfortolker’s personale i at læse indholdet, kan Svitlana Kulturfortolker afvise at tilbyde oversættelse af dokumentet. Svitlana Kulturfortolker er berettiget til at ændre på det aftalte leveringstidspunkt, baseret på det fremsendtes billedekvalitet samt læselighed.

5. Levering og udførelse af oversættelse

Hvis aftalt vil oversættelser udført af Svitlana Kulturfortolker kunne leveres med posten samt elektronisk. Svitlana Kulturfortolker er berettiget til at ændre layout og opsætning i oversættelser, samt at benytte underleverandører i form af blandt andet, men ikke begrænset til, freelanceoversættere. For alle oversættelser aftales leveringsdato, tid og sted, individuelt. Aftalen herfor godkendes altid af kunden på forhånd og før godkendelse af tilbud samt betalingsbetingelser. Opstår der særlige situationer hvor Svitlana Kulturfortolker er forhindret i at overholde leveringsfristen, er Svitlana Kulturfortolker berettiget til at ændre eller ophæve aftalen. Bliver aftalen ændret eller ophævet kan betalingen delvist eller fuldt tilbagebetales til kunden. I tilfælde af af ændring af aftale, er kunden ikke berettiget til at kræve kompensation i form af prisnedsættelse, erstatning, godtgørelse, bod eller anden form for nedslag i pris. Særlige situationer inkluderer, men ikke begrænset til, brand, dødsfald, ulykker, force majeure, optøjer, krig, foranstaltninger truffet af offentlige myndigheder samt transportproblemer.

6. Betaling

Svitlana Kulturfortolker sender faktura med aftalt beløb til betaling af kunden. Hvis du har spørgsmål vedrørende betaling, bedes du kontakte Svitlana Kulturfortolker. Alle priser er i danske kroner og inkluderer fragt, moms og alle relevante omkostninger.

7. Fortrolighed


Personale og freelanceoversættere tilknyttet Svitlana Kulturfortolker, er underlagt tavshedspligt. Oversætterne, freelancere samt translatører har underskrevet en leverandørkontrakt eller ansættelseskontrakt, hvor de underlægges fortrolighed.

8. Immaterielle rettigheder

Ved bestilling af oversættelse bekræfter kunden at have fulde rettigheder over det tilsendte materiale til oversættelse.

I tilfælde af kundens manglende rettigheder af de ønskede oversatte dokumenter, holdes Svitlana Kulturfortolker skadesløs i forbindelse med krav, brud på ophavsret med mere.

9. Lovvalg og værneting

Alle forhold mellem kunder og Svitlana Kulturfortolker er underlagt dansk ret.

10. Fejl eller mangler

Såfremt kunden, mod alle forventninger, skulle finde fejl i en oversættelse skal der straks reklameres. Straks defineres som senest fire dage efter levering af oversættelsen. Såfremt der findes fejl i oversættelsen er kunden ikke berettiget til ikke at overholde kundens betalingsforpligtelser. Findes der fejl i oversættelsen skal det i skriftlig form, via email, påpeges hvor fejlen er. Fejl påpeget straks efter modtagelse af oversættelsen, rettes uden beregning. Erstatningsansvaret er til enhver tid begrænset til et beløb svarende til det samlede honorar, dog kan erstatningsansvaret maksimalt beløbe sig til 5.000 kr.. Såfremt kunden selv har rettet i dokumentet oversat af Svitlana Kulturfortolker, frafalder Svitlana Kulturfortolkers ansvar for, uden beregning, at rette fejl i dokumentet. Såfremt dokumentet er af vigtig natur, bør kunden altid kontrollere dokumentet.

11. Kontakt til oversættere samt freelancere

Af øvrige bestemmelser angives at kunden forpligter sig til ikke at kontakte Svitlana Kulturfortolker’s oversættere samt freelancere.

12. Fortrydelse & ophævelse

I tilfælde af at oversættelsen er ikke lever op til kundens forventning, er kunden berettiget til annullering af bestillingen, såfremt Svitlana Kulturfortolker får mulighed for at udbedre eventuelle mangler først. Såfremt kunden ophævet bestillingen, er kunden forpligtet til ikke at benytte oversættelsen i nogen form. Kunden giver samtykke til, at oversættelsen startes, når kunden godkender tilbuddet fra Svitlana Kulturfortolker. Desuden er Svitlana Kulturfortolker berettiget til at kræve hel eller delvis betaling for hidtil udført oversættelsesarbejde ved annullering af ordrer. I sådan et tilfælde kan Svitlana Kulturfortolker komme med en skriftlig redegørelse for det udførte arbejde.

13. Oprettelse af bruger / Elektronisk jobansøgning

Ansøges der job via hjemmesiden, er Svitlana Kulturfortolker, i overensstemmelse med gældende GDPR lovgivning, berettiget til at kontakte ansøgeren. Ved ansøgning af job er ansøgeren ikke berettiget til arbejde, såfremt Svitlana Kulturfortolker ikke finder ansøgningen fyldestgørende eller vurderes ikke tilstrækkelig i forbindelse med oversættelses- samt tolkearbejde. Ved elektronisk ansøgning via hjemmesiden, samt e-mail, accepterer ansøgeren disse betingelser.

Rådgivning | Foredrag | Undervisning | Translation | Tolkning
Betingelser | Privatliv | Cookies

Svitlanas Kulturfortolkere ApS | Haraldsvej 60, 1. | 8960 Randers SØ
kontakt@svitlana.dk | Tlf.: +45 26 20 61 45 | CVR: 43174479